Astrologická apatyka a poradna Emila V. Havelky

Frýdlant nad Ostravicí

Astroanatomie a astrofyziologie

Člověk jako biologická bytost náleží k živočišnému světu. Proto anatomie vyučuje struktuře člověka s výčtem biologických zákonitostí přisuzovaných všem živým organismům. Nezapomíná však ani na růstové a pohlavní individuální zvláštnosti. Anatomie rozkrývá všeobecné biologické zákonitosti a zkoumá spojení těla člověka s okolním světem. Název vědy anatomie (je řeckého anatome = rozseknutí) se spojuje se základní metodou, tradičně přijímanou pro poznání člověka. I když při zkoumání se člověk a jeho struktura všeobecně rozděluje na buňky, tkáně, orgány a systémy orgánů, je třeba vědět, že organismus člověka je pouze jedinečný a může existovat jen díky celistvosti. Podívejme se na hlavní součásti.

Trávící ústrojí

Systém, jehož funkcí je trávení (digesce), vstřebávání (absorbce) živin a dalších důležitých složek potravy a vyloučení nestrávených zbytků. Činnost trávícího ústrojí je nezbytná pro zabezpečení energie a látek důležitých pro stavbu, obnovu a rozličné funkcecelého organismu. Potrava se zpracovává mechanicky i chemicky. Zpracované látky se nasávají do krve a lymfy (mízy). Za mízu se považuje tekutina, která vzniká ve většině orgánů a je z nich odváděna lymfatyckými (mízními) cévami zpět do krve. Tvoří se z tkáňového moku, který vzniká z krve, obklopuje buňky a zabezpečuje jejich výživu. Většina tkáňového moku se vstřebává zpět do krve přímo v tkáni, nevstřebaná část (obsahující vodu, bílkoviny a některé další látky) je základem lymfy. (Lymfa v řečtině znamená „čistá voda“.)

Orgány trávícího ústrojí: ústní dutina, hrdlo, jícen, žaludek, střeva, játra, slinivka

Ústní dutina

V ústní dutině dochází k mechanickému zpracování potravy. Patří k ní jazyk, zuby a ústní žlázy.

Jazyk se nachází v oblasti hlavy, proto je astrologicky spojen se znamením Berana. Svalová funkce jazyka se pojí s Marsem. Je to měkký orgán což planetárně přísluší Venuši. Ve sliznici jazyka a ústní dutině je mnoho žláz, které vytvářejí sliny. Slina je důležitá pro zvlhčení potravy, protože člověk necítí chuť suché potravy. Tato schopnost se váže na záření Měsíce. Úbytek (ztráta) Měsíce, Venuše a Marsu může způsobovat onemocnění související se ztrátou chuťových vjemů.

Zuby se rovněž pojí s Beranem. Jejich základní funkce – kousání a přežvýkávání potravy – astrologicky odpovídá Marsu. Struktura zubů ukazuje vliv Saturnu (vrchní a střední část tvrdé zubní skloviny) a také vliv Marsu a Merkuru (vnitřní plná část zubu, prokrvená cévami a nervy). Bolesti zubů mají vztah především k Saturnu a Marsu (narušení kostní tkáně). Při úbytku Saturnu je třeba se podívat, jsou-li od něho negativní aspekty k Merkuru a Marsu, které signalizují na zánět zubního nervu.

Bolesti zubů

Nejvíce rozšířeným postižením je zubní kaz – caries (hnití), které vyvolává narušení zubní skloviny, minerální části zubů (Saturn), kyselostí (Mars), vznikající v ústní dutině. V patogenezi (vzniku a vývoji patologických změn v těle) caries hraje zvláštní roli množství a kvalita slin (Měsíc, Neptun), které vykazují vliv na charakter mikroflóry, intenzitu a směr fermentujících procesů (Neptun) v dutině ústní. Velký význam pro vznik onemocnění má konzumace potravy s velkým obsahem cukru. Proto také zde jsou aspekty Saturnu s Marsem a Neptunem.

Dásně – astrologicky se nacházejí v zóně Berana (vrchní gingiva) a Býka (spodní) a planetárně s Venuší (měkké tkáně), s Marsem (srážlivost krve) a Měsícem (sliznice dásní).

Bolesti dásní

Gingivitis – zánět dásní, ten označuje Mars, Neptun, bolestivé vředy (Mars), s hnilobným zápachem z úst (Neptun). Při hypertrofickém zánětu bývá rozrůstání dásní (Pluto). Při viditelných příznacích atrofie (chřadnutí) dásní se projevuje Mars, ale není zánět (Saturn); dále aspekty Venuše se Saturnem, Marsem, Neptunem a Plutem; Marsu se Saturnem, Neptunem a Plutem, zvláště pokud se nějaká z těchto planet nachází v Beranu nebo Býku. Podle odborných výzkumů přes 50% dospělých trpí paradontózou, která je pod vlivem Merkuru a Saturnu.

Hrdlo

V oblasti dějství Býka, řídí se Venuší, ale vzhledem k tomu, že je fyziologicky spojeno také s dýcháním, má na něj vliv rovněž Merkur.

Jícen má tři části:

Šíjový – topograficky spojen s Býkem a jeho vůdcem (vládcem) je planeta Venuše

Hrudní – znamení Blíženců + planeta Merkur

Břišní – Rak + Luna

K těmto planetám se rovněž váže vliv Marsu.

Žaludek

Spojujeme ho s Rakem.

Základní funkcí žaludku je doprava potravy. S tím souvisí Saturn.

Mechanické zpracování se pojí s Marsem.

Chemické zpracování fermenty se vážně na Venuši a Neptun.

Zpracování slanou kyselinou (Mars) a žaludeční šťávou (Venuše a Neptun).

Musíme proto dávat pozor na neharmonické aspekty Venuše se Saturnem, Marsem, Neptunem nebo na neharmonické aspekty planet v Raku.

Střeva

Ze žaludku prochází potrava do střev, kde dochází k další fermentaci a vstřebávání potravy (Saturn). Na rozdíl od žaludku, ve kterém je kyselé prostředí, střevo má prostředí neutrální, v tenkém střevě potom zásadité (Venuše). Tlusté střevo je tradičně spojeno podle své polohy se znamením Panny, zatímco podle své funkce s Merkurem a Marsem.

Játra

Reprezentují nejvýznamnější trávící orgán. Veškerá krev, která vychází ze střev, přichází do jater. Zde se vyděluje zbytek vody, která jde na utváření žluči a přetváří se do 50% lymfy. Topograficky je vrchní část jater spojena se znamením Raka, zatímco spodní část se pojí se znamením Panny. Játra jsou řízena Jupiterem, proto se musíme podívat na jeho aspekty s jinými planetami. Také musíme počítat aspekty planet, které se nacházejí v Raku a Panně s Jupiterem. Funkce jater jsou mnohostranné: Účastní se na rovnováze cukru a cholesterolu (aspekty Venuše k Jupiteru), železa (Mars a Jupiter), bílých krvinec (Měsíc + Jupiter), veškeré krve v organismu (Neptun + Jupiter) a také rozvodu krve (Saturn + Jupiter).

Žlučník

Představuje ho míšek dlouhý 8-12 cm, do kterého odkapává žluč, jež jde z jater do dvanáctníku (resp. dvanácterníku). Je nutná pro trávení a látkovou výměnu (Mars + Jupiter).

Slinivka břišní

Pojí se s Rakem, Venuší a planetami, které se nacházejí v tomto znamení. Platí to obzvláště o vyšších planetách, tak jako všechny žlázy s vnitřní sekrecí mají vztah k vyšším planetám. Žláza produkuje řadu hormonů, zejména inzulin (Venuše, Neptun), které postupují do krve. Na ni mají vliv hormony štítné žlázy (Býk, Venuše) a hypofýza (podvěsek mozkový); proto jsou důležité aspekty mezi planetami ve znamění Býka, Raka, Vah a dále aspekty planet v Raku, Venuši a Neptunu.Rubrika: Aktuality