Astrologická apatyka a poradna Emila V. Havelky

Frýdlant nad Ostravicí

Červen – Tenké střevo

Tenké střevo představuje nejdůležitější úsek trávicí trubice. Dochází v něm k úplnému rozložení přijaté potravy na základní složky a k její resorpci pomocí trávicích fermentů.

Na tenkém střevě se rozeznává část nepohyblivá -přirostlá k zadní stěně břišní- dvanáctník a část pohyblivá, která se skládá z lačníku a kyčelníku.

Sliznice tenkého střeva vytváří velké množství řas, uložených kolmo na podélnou osu střeva. Největší až 8mm vysoké jsou v sestupné části dvanáctníku, v lačníku se postupně snižují, až se v kyčelníku vytrácejí. Pomocí nich se zvětšuje resorpční i sekreční plocha sliznice. Mnohem význačnější úlohu pro zvětšení resorpční plochy představují drobné slizniční výrůstky zvané klky o výšce až 1mm. Do klků vedou sítě mízních vlásečnic, které resorbují mastné kyseliny aniž procházejí játry, síť tepének odvádí cukry a aminokyseliny. Mezi klky jsou uloženy drobné žlázky střevní, produkující střevní šťávu s četnými fermenty. Ty  štěpí: peptidy na aminokyseliny, cukry, stimulují sekreci šťávy pankreatické, i pankreoziminu, který působí nejen na vyměšování šťáv slinivky břišní, ale i na kontrakci měchýře žlučového.

Hybnost a sekreci žaludku a střev regulují látky souhrnně nazývané gastrointestinální hormony.

Sliznice střevní obsahuje i velké množství shluků lymfocytů, tzv. mízních uzlíčků, kterých přibývá směrem k vyústění tenkého střeva do tlustého. V kyčelníku jsou z nich vytvořeny celé plátky pojmenované podle Dr.Conrada Johanna PEYERA, hrající významnou roli při imunobiologických procesech. Jejich struktura a úloha v organismu je analogická s mízními uzlinami.

Tudíž  obranyschopnost celého organismu je přímo úměrná stavu našeho střeva.

Konzumací čerstvé potravy ve vhodných kombinacích, užíváním probiotik a hlubokým břišním dýcháním zabraňujeme ukládání a zahnívání špatně natrávené potravy.

Stejně důležitý je i výběr  a dostatečné množství těch správných tekutin.

ZELENÝ  ČAJZelený čaj

napomáhá trávení a správné činnosti střev tím, že mění vnitřní prostředí ve střevech tak, aby bylo

příznivé pro růst užitečných a naopak potlačovalo růst nežádoucích bakterií. Zelený čaj také zvyšuje pravidelnost střevních pohybů. Je rovněž zdrojem vitamínu C a polyfenolů.

Mezi další vitamíny, které se v proměnlivém množství v čaji nacházejí patří vitamín B2, vitamín D,vitamín K a karotenoidy /skupina pigmentú rozpustných v tucích/. Z minerálů zde nacházíme chrom, vápník, hořčík, mangan, železo, měď, nikl a draslík. Zelený čaj chrání trávicí ústrojí před karcinogeny.

Polyfenoly i chlorofyl obsažený v zeleném čaji zabraňují oxidativnímu poškození DNA /kyselina deoxiribonukleová – v jádře každé buňky/. Polyfenoly také blokují enzymy, které aktivují přeměnu prokancerogenů na kancerogenní látky.


GASTRITOP

obsahující lněné semínko, čekanku obecnou – nať, pískavici řecké seno – semeno, withánii snodárnou – kořen, třezalku tečkovanou – nať, koriandr setý – plod i mátu peprnou -nať, zlepšuje trávení živin a zklidňuje sliznice žaludku i tenkého střeva.Rubrika: Aktuality