Astrologická apatyka a poradna Emila V. Havelky

Frýdlant nad Ostravicí

POVÍDÁNÍ s HVĚZDAMI A BYLINKAMI Emil Václav Havelka Milan Koukal

Emil Havelka se zaměřuje hlavně na lékařskou astrologii – astromedicínu. Při zdravotních problémech léčí nemoci, ovšem raději jim předchází.

“Zárodky těžkých nemocí v embryonální velikosti nosí každý v sobě. Vše by mělo být v jisté harmonii, tělo i duše. Astromedicína vychází z toho, že planety mají vliv na určité tělesné orgány, a proto nás postihují různé nemoci. Celá moje schopnost je v základě diagnostická prognóza postavená na astrologii, jako poznání souvislostí mezi vesmírnými vlivy a vším živým i neživým na Zemi. Podle tohoto klasického poznání mohu pak s velkou přesností určit, které orgány lidského organismu nepracují tak, jak by měly, stanovit druh onemocnění, způsob léčení a předpovědět, jak ten který orgán bude pracovat. To dokážu předpovědět s časovým předstihem až deseti let.

Musím však říci,že je možné, aby si podobné schopnosti uměl na sobě trpělivou a houževnatou prací vypěstovat každý z nás. Jsme tedy strůjci svého osudu, do kterého můžeme sami méně či více zasahovat, pokud ovšem známe vlastní horoskop. Astromedicína, kterou se zabývám, se týká lidského zdraví, prevence vůči nemocem a následné léčby za pomoci přírodních prostředků – to vše v souladu s kosmickými zákony a vibracemi.“
„Velice tedy záleží na tom, jak budeme spolupracovat a žít v souladu s těmito zákony, jak je budeme respektovat a šetřit se za pomoci přírodních prostředků, které umíme připravit k datu narození. Fytoterapii uplatňujeme a doplňujeme ji individuálními astromedicíálními horoskopy, podle kterých zjišťujeme příčinu a rozsah onemocnění. Teprve potom určujeme rozpis bylinek a dávkování.“
Astrolog Emil Havelka připomíná už Písmo svaté, v němž se praví, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému – podobné je to téměř u všech náboženství světa. Jejich duchovní výborně ovládali lidskou anatomii. Chápali, že všechny funkce přírody se v miniaturní podobě prolínají v lidském těle. Z tohoto důvodu používali model člověka jako vůdčí a říkali svým žákům, že pochopit člověka znamená pochopit vesmír.
Vzájemný vztah astrologie s medicínou má předlouhou historii: Staří Řekové pozorovali vliv planet na projevy různých nemocí a vzniklých epidemií, každé planetě přisoudili určitou bylinu pro léčení.
Podle Hippokrata nelze být dobrým lékařem bez znalosti astrologie. Hippokrates jako první použil astrologické podklady pro vymezení krize bolesti.
Paracelsus: „Člověk je závislý na hvězdách proto, že má „hvězdné“ to je astrální tělo.“
Naše tělo se totiž sestává nejen z materiálního (fyzického), ale rovněž „energetického“ těla, které nevidíme očima. Astrální tělo tedy přicházející z hvězd, se jinak nazývá aura a skládá se z koncentrované kosmické energie. Do živých organismů tyto energie pronikají tzv. čakrami.
Postavení planet ve chvíli zrození (prvního pozemského dechu) člověka tak ovlivňuje (organizuje) astrální tělo, takže se převrací ve svébytného příjemce kosmické energie, jakousi skutečnou anténu. Energie planet, která dosáhne na receptory astrálního těla, může ovlivňovat fyzické tělo, tak jako člověk má své elektromagnetické tělo.
Dobrý astrolog ovládající astromedicínu by měl z data narození a data dne, kdy dotyčný zájemce k němu přijde s prosbou o pomoc, poznat, jaké zdravotní problémy ho v dané chvíli trápí. Zkušený znalec hned také rozhodne, zda má strádajícího okamžitě poslat k lékaři nebo zde se má léčit bylinami. Na výběr je i možnost využít dobrého léčitele, jindy psychoanalytika a psychologa. Nelze vyloučit, že za určitých okolností se příchozí dokáže vyléčit sám, jindy mu může pomoci širší rodina. Ovšem naopak to mohou být právě bližní, kteří dotyčnému přinášejí dlouhodobé problémy.
E. V. Havelka: „Co se děje ve vesmíru, musí se odrazit v člověku. Mezi živou a neživou přírodou a planetárním postavením existuje spojitost, soulad, souvztažnost.. Z planetárního postavení čteme, co se s člověkem může stát… Náš osud však není provždy dán, trochu na něm pracujeme sami“.

V této knize vstoupíte do světa astrologie. Seznámíte se s charakteristikou reprezentantů každého z 12 měsíčních znamení i tvorbou rozmanitých druhů horoskopů – jízdního řádu našich životů.Přečtete si o neduzích a nemocech, které mohou zrozence jednotlivých znamení zvěrokruhu trápit a jaké bylinky dokážou pomoci. Seznámíte se s adaptogeny, které představují malý zázrak: od ženšenu po rakytník.

HLAVNĚ však poznáte až zázračné léčitelské schopnosti astrologa. Jenž otevřel první astrologickou apatyku na světě a jako znalec astromedicíny pomohl bezpočtu potřebných, nemocných, neplodných…Rubrika: Aktuality

Emil V. Havelka

Výrobky