Astrologická apatyka a poradna Emila V. Havelky

Frýdlant nad Ostravicí

Zdravé spaní aneb jsou geopatogenní zóny důležité?

O jejich důležitosti či vlastně škodlivosti na lidské zdraví se začalo více hovořit po roce 1991. Mnozí však jejich význam nedomýšleli, podceňovali či nedoceňovali.

Když jsem však loni v zimě pro zdravotní potíže už nevěděla kudy kam s pohybovým aparátem a ještě k tomu „nešťastně„ ošetřeným klasickou medicínou a  přijela na doporučení k někomu, kdo lidskému tělu opravdu rozuměl, náprava začala pokynem, abych změnila místo kde spím, nebezpečí geopatogenních zón zase dostalo svou reálnou podobu.

Kdo je vnímavý a pracuje na sobě, dostává se do různých oborů z oblasti parapsychologie a ezoteriky, naučí se používat a ovládat různé pomůcky, jakými jsou virgule, kyvadlo atd. Pak je schopen odhalit i mapovat oblasti, jimiž procházejí geopatogenní zóny. Vlastnosti těchto zón jsou neměnné. Nelze je zničit nebo přenést jinam. Lze je jen odtlačit a to pomocí speciálních odrušovačů. Staří Číňané říkali zónám dračí žíly a znali je přes 4000let stejně jako akupunkturu. Příčiny vzniku zón nejsou zcela jasné, ale vycházejí z krystalického podloží v hloubce 250metrů pod povrchem země. Dříve bylo zón méně, protože nebylo tolik zemětřesení a nebyly atomové výbuchy. Je prokázáno, že při každém zemětřesení se geopatogenní zóny pohnou, také se ví že na ně má vliv přítomný radon nebo metan. Šířka zón u země bývá 5 až 25cm občas i více, délka v domech od 1 do 10 metrů, v přírodě to však může být i několik set metrů a mimořádně se pohybuje v řádech kilometrů. Síla působení je řazena do dvanáctistupňové škály a zóny jsou nazvány podle objevitelů: Hartmann, Dr.Curry, Dr. von Pohl, Dr. Whitmann, prof.,Peyre, Dr.Pereo a podle toho, v jakém směru jsou umístěny a jaká je jejich velikost (délka a vzdálenosti od sebe). Nejhorší jsou zóny kruhové o průměru 80cm, ty jsou nejsilnější. Způsobují jasné potíže už po několika minutách pobytu v nich. Síla zón je přitom odvislá od denní a noční doby. Ráno a přes den je jejich působení slabší než v noci, kdy jejich síla trojnásobně vzrůstá. Maxima dosahuje v čase mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní, ale to za předpokladu, že měsíc není v úplňku. Během této fáze měsíce je totiž síla znásobena dokonce 9x! Proto citliví lidé nemohou spát, přes den mají sníženou aktivitu. Je zajímavé, že mraveniště v lese najdete vždy na negativní zóně. Většina ostatních živočichů nemá negativní zóny ráda. Do negativních zón by se neměly umisťovat televizory. Záření vycházející ze zadní stěny televize negativní zóna roznese po celém bytě. Někteří lidé spávají ve slabších zónach a tvrdí, že jim to nevadí. Je otázkou odolnosti každého člověka, než se jeho tělo naplní zářením a začne působit na nervovou soustavu a nejslabší orgány v těle.

Je důležité jaký materiál je použit na stavbu domu a na jakém místě stojí.

(čerpáno z časopisu Spirit)

A jak zregenerovat tělo po “pobytu“ v geopatogenní zóně?

Po odrušení či změně polohy lůžka blahodárně působí koupele s přidáním Bílé Jedle sibiřské nebo Sakské mořské minerální soli, která je určena pro přípravu regeneračních solných koupelí, lokálních koupelí i na zpevnění nehtových lůžek. Vyrábí se metodou odpařování solného roztoku ze solných jezer západního Krymu v přirozených podmínkách.

Minerální koupele s použitím sakské mořské minerální soli zlepšují krevní oběh a odstraňují únavu. Tím, že čistí pleť, zvyšují její pružnost a napětí dané naplněním kůže tekutinou.

A nezastupitelnou léčebnou roli má i drcený mramor, který zašitý do plátna, se aplikuje na postižené bolavé místo jako dečka obdélníkového nebo čtvercového tvaru. Nemá vedlejší účinky a tlumí bolesti bederní i krční páteře, kolen, ramen, svalů, hlavy, zmírňuje astmatické potíže a přispívá k úspěšnější rehabilitaci po úrazech. Při dlouhodobějším užívání zvyšuje imunitu.

Klidný spánek na dobrém místě přeje Vaše apatykářkaRubrika: Aktuality