Astrologická apatyka a poradna Emila V. Havelky

Frýdlant nad Ostravicí

Český Nostradamus v Beskydech

Frýdlant – Ve Frýdlantě n. O. se otevřela na četné žádosti klientů, kteří za panem Emilem Havelkou museli jezdit až do Olomouce, v Květnu 2004 Astrologická poradna a apatyka ASTRÁL. Řada lidí pana Havelku zná ještě za jeho působení na šachtách OKD, kde manuelně a později jako důlní technik pracoval až do roku 1980. Příliš se za těch 24 let nezměnil, i když od letoška bude nosit na zádech již šest křížků. Využili jsme doby než budou z čekárny vpuštěni první klienti a položili jsme mu několik otázek.

Vím že pocházíte z jižní Moravy, co vás tedy zaválo na Ostravsko a do dolů?

„Narodil jsem se v Kyjově, kde žije stále má maminka, ale od 14 let jsem žil v Ostravě a později v Havířově a pracoval na různých dolech – Hlubina, 1. máj, ČSM. Šachta byla výborná škola života, naučila mne fortelu, zvládání různých mezních situací a kamarádství. Ve funkci vedoucího úseku jsem musel využívat i psychologii, poznávat různé typy lidí a také s nimi komunikovat. Atmosféra důlního prostředí – méně světla, hluk, prach a zvýšené riziko nebezpečí stmeloval celý kolektiv. Vytvořil jsem si přátelé na celý život.“

Kdy jste se začal věnovat astrologii?

„Původně jsem se chtěl věnovat hudbě, ale na Janáčkovu akademii v Brně jsem nebyl z kádrových důvodů přijat, a tak jsem šel dobývat černé zlato. Do astrologie mne v sedmdesátých letech minulého století zasvětil dr. Josef Kaiser a já jsem to tajně začal studovat. Z Ostravska jsem si ještě na deset let odskočil do Uranových dolů v Příbrami, kde jsem skončil v roce 1992. Potom jsem se již plně mohl věnovat svému koníčku – astrologii, který se stal mým koněm. Korespondenčně jsem studoval Astrologickou školu v Heidelbergu, procestoval svět, delší dobu jsem působil také v Indonésii. Setkával jsem se s předními astrology a prostudoval řadu publikací. Sám jsem jich několik vydal. O lékařskou astrologii se zajímá dnes málo doktorů, přičemž v 17. století byla na lékařských fakultách zkušebním předmětem.“

Ráno jste již v 7 hodin ve Frýdlantě n.O. a v jednom zátahu jste k dispozici svým klientům až do 17 hodin a ihned se přesunujete autem dále. Jak dobíjíte svou energii?

„Řeknu to lapidárně – na čerstvém vzduchu práci na poli. Mé ruce jsou toho důkazem, i když v maximální míře se snažím využívat mechanizaci. Již po třiceti munutách se uvolňuje v těle hormom endorfin a dostáváte ihned lepší náladu. Mám velkou výhodu, že mi stačí spát jen 4 hodiny. A něco bude také v genech. Nemám nadváhu, jím racionální stravu a dodržuji pitný režim. Důležitá je také etikoterapie – odpouštění, pokání a vysílání pozitivní energie.“

PhDr. Zdeněk Rejdákzahájil v polovině sedmdesátých let m,inulého století dlouhodobou spolupráci s dnes již zesnulým páterem Františkem Ferdou, legendární postavou českého léčitelství. Máte s Dr. Rejdákem nějaké kontakty?

„Ano spolupracují s ním. Doprovázím ho na různých konferencích po celém světě, byl jsem v Argentině, Německu, Izraeli, Vietnamu. Předvádím v praxi medicínskou astrologii neboli astromedicínu před odborníky. Nejsem žádný kouzelník, jen se pokouším s hvězdami vést dialog. Hvězdy nejsou žádné chůvy jen nám naznačují cestu, po které máme jít. Záleži jen na nás zda jejich rad využijeme. Hvězdy nás nabádají k pokoře a skromnosti. To si pilně uvědomuji, když se podívám na oblohu hvězdářským dalekohledem, který jsem si na Vysočině nainstaloval.“

Renomovaní astrologové říkají, že astrologie je nudná. Co říkáte Vy?

„Astrologie dává odpověd na mnoho otázek a dává možnost srovnávat. V době narození má člověk určitý genetický kód. Vycházím z určité časové řady a zjišťuji, že život se dostává do stejných souvislostí, ať už se někdo narodí za 50 nebo 1000 let. Bude mít stejné postavení v zákrytu, jaké už tu bylo, a bude mít i stejné životní problémy. Astrologie mi tedy nudná nepřipadá a stále objevují nové a nové možnosti hlavně v astromedicíně. Mým krédem je sloužit lidem tak, aby byli zdraví a spokojení, a to bez ohledu na jejich postavení a finanční možnosti. Přicházejí podnikatelé, lékaři i bezdomovci, neboť mé písemné rady uděluji zdarma. Při analýze hledání příčin nemocí dosahuji až 90 % úspěšnosti, což si ověřuji v praxi. Astrologické poradny a apatyky jsou zavedeny v ČR již ve čtyřiadvaceti městech a také ve čtyřech lázeňských – Luhačovicích, Karlových Varech, Bohdanči a Poděbradech – a vedou si úspěšně. A jsem přesvědčen, že tak tomu bude i ve Frýdlantě n.O. Již mne zde navštívilo mnoho známých spolupracovníků a jsem rád, že jsem jim mohl pomoci, neboť zdraví je z 90 % základ šťastného života.“

(Požádal jsem Emila Havelku o vyšetření. Byl ihned ochoten a vsunuje formulář nacvičeným pohybem do stařičkého psacího stroje značky Remington, který vozí stále s sebou. Poskytují datum narození a ihned jeho rychlé prsty zabubnují na klávesy. Neztrácí čas, neptá se a na papír pochodují slova, kde diagnostikuje neduhy a zároveň navrhuje terapii. Jsem překvapen rychlostí a teké přesností zjištění.) Jak je to možné?

„Nebeský jízdní řád nemá zpoždění. To je prověřeno již miliardami let. Lékařskou astrologii dělám již přes dvacet let a pomocí zpětné vazby s klienty se také zdokonaluji. Choroby bývají často psychosomatického původu a já jsem vsadil na přírodní produkty v takové koncentraci, že nemohou poškodit klienta. U jednoho dvanáctiletého žáka jsem zjistil, že je přetěžová nyuživáním internetu a počitáčových her. Po úpravě volného času spočívající v omezení těchto her na maximálně hodinu děnne, zásadně hru vždy dohrát a ukončit v 18 hodi, tj. tři hodiny před spánkem, jeho značné zdravotní potíže zmizely. Přírodní produkty posilují imunitní systém a organismus může využít své samouzdravovací schopnosti. Prozatím jsem si vědom, že zhoubné nádory nebo roztroušenou sklerózu se mi daří jen stabilizovat. V léčbě diabetu mám velmi pozoruhodné výsledky. Chci podotknout, že s léčiteli nemám žádné vztahy. Byliny si pěstuji a suším, ale přes 300 produktů dovážím.“

Vím, že jste zařazován na jednu z předních příček světových astrologů a v astromedicíně jste na prvním místě. Jste nazýván jako český Nostradamus. Ceníte si tohoto označení?

„Michel de Nostradame, řečený Nostradamus, žil v 16. Století a je považován za nejslavnějšího jasnovidce všech dob. Jeho předpovědi vycházejí rok co rok ve vysokých nákladech v mnoha zemích světa a jsou stále středem pozornosti milovníků záhad. Pravdou je, že jsem členem Světové unie astrologů, která má asi 500 členů. Jsem vázán astrologickou morálkou, kterou jsem slíbil. Nesmím lidem ublížit, nesmím si dělat vlastní horoskop ani své rodiny. O některých věcech nemohu mluit, abych si hvězdy nerozhněval. Astrologické směsi ASTRÁL jsou unikátní. Jsou skloubením starých receptů s moderními produkty, kterými jsou vybavení astronauté na cestě do vesmíru – tedy ke hvězdám. Řada z nich jsou vlastně elixíry mládí.“

Lidově se říká, že komu není shůry dáno v apatyce nekoupí. V astrologické poradně a apatyce ASTRÁL však tuto možnost mají všichni. Však také ve dny, kdy přijíždí do Beskyd Emil Havelka, nazývaný českým Nostradamem, je zde celý den plno.Rubrika: Emil V. Havelka