Astrologická apatyka a poradna Emila V. Havelky

Frýdlant nad Ostravicí

Český Nostradamus

Předpovídá, léčí a radí každému, kdo za ním přijde nebo mu napíše do Bohdalova, obce na Českomoravské vysočině, blízko Žďáru nad Sázavou. Emil Václav Havelka (53), snad nejznámější český astrolog.


Chtěl být houslovým virtuosem, ale na Janáčkovu akademii v Brně nebyl přijat z kádrových důvodů. Místo toho šel na havíře. Fáral na Dole 1. máj, na Barboře, na Dole ČSM. Deset let pracoval v Uranových dolech. Až do roku 1992.

V poslední době odmítl několik lákavých nabídek na práci astrologa v zahraničí včetně práce v panovnických sídlech. V uplynulých letech procestoval téměř celý svět. Delší dobu působil jako astrolog v Indonésii. Setkal se s předními astrology a vydal desítky astrologických knih. Teď dokončuje „opravy“ Nostradamových předpovědí.

Kalendář plný na rok a půl

„Jsem Čech, patriot, nevím, proč bych měl žít venku. Po světě sháním léky, abych mohl léčit hlavně své spoluobčany. A abych jim mohl pomáhat v lidských vztazích. Nalézat pro ně jejich jízdní řád. Ti, kdo mne hledají, jezdí za mnou do Bohdalova. Přijíždějí často z veliké dálky. Už mám návštěvní program zaplněný do konce roku 1998.

Setkávám se se všemi společenskými kategoriemi. S bankéři, průmyslníky, dělníky, policisty, ministry, s lidmi na vrcholu slávy i s bezdomovci. Pracuji pro ně zadarmo. Finance pro sebe musím získávat z mediální činnosti, z prodeje léků i bylin. Ze šedesáti procent za mnou přicházejí ženy, že čtyřiceti procent muži. Denně mi pošta doručuje 300 až 400 dopisů. Na všechny odpovídám.

Jak to dělám? Spím čtyři hodiny denně. Relaxuji procházkami v přírodě. Navštěvuji kostely, abych se pozitivně nabíjel. Mám svého Boha. Rád se dívám na hezké obrazy. A hlavně studuji. Zrovna teď na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.“

Emil Václav Havelka je majitelem První pražské astrologické apatyky u Anděla na Smíchově. Jediné svého druhu na světě. Každý den tam stojí fronta. Letos v dubnu otevřel v Bohdalově své astrologické centrum a v srpnu dostavěl halu na sušení bylin a na polích pěstuje léčivé rostliny v ekologicky čisté přírodě. Pořádá léčebné a zdravotní tábory pro nemocné nebo ohrožené děti.

Do astrologie ho zasvětil v sedmdesátých letech dr. Josef Kaiser, který na jeho dole sháněl práci. Pak korespondenčně studoval na Astrologické škole v Heidelbergu.

Předpověděl povodně

Zásadní změna v životě Emila Václava Havelky nastala po roce 1989. Konečně se setkal se svými „neznámými“ profesory. Navštívil věhlasné astrology a jejich zařízení. Seznámil se s výpočetní technikou a využívanými prostředky k astrologickému poznání. Vydal publikaci Horoskop na každý den po celý rok. Připravoval rozhlasové i televizní pořady. Trávil dny na cestách po světě.

„Na povodně jsme mohli být lépe připraveni. Dne 29. září 1996 jsem uveřejnil článek v deníku Blesk pod titulkem Čekají nás dva roky pohrom. V něm jsem upozorňoval, že 10. července 1997 započne dvouleté období živelních katastrof. Konstatoval jsem, že přírodní pohromy postihnu kromě území severní a jižní Moravy i Německo, Polsko. A ještě předtím Rakousko. Moje vize opřená o astrologická zjištění, se nesetkala s žádným pochopením. Nebral se na ni ohled. Přijímala se spíše s posměchem.  A teď po tom všem, co se stalo, dodávám, že téměř veškerá pomoc, které se těmto postiženým oblastem dostalo, bude promrhána a rozkradena. Forma jejího „zmizení“ bude nejrůznější. Od přímé zlodějny až po nejrůznější formy obligací, vytunelování bankovních kont různých nadací až po vznik podvodných akciových společností s jejich zločinným obohacováním na úkor tisíců poctivých lidí. Povodním nemusí být již konec. Můžeme je znovu očekávat koncem letošního října či počátkem listopadu.“

Astrolog Emil Václav Havelka také předpovídá, že v nejbližší době dojde k obrovským potížím ve finanční oblasti s velkými dopady na život našich obyvatel. Odhaduje podle vesmírné konstelace na dny mezi 15. a 20. Zářím letošního roku.

Potřebujeme astrologii?

„Astrologie dává odpověď na mnoho otázek. Ti, co za mnou přicházejí, jsou většinou lidé, kteří se ocitli před neřešitelnými problémy života. Rozpadají se jim jejich manželství, ztratili někoho z nejbližších, přišli o majetek nebo o peníze. Jsou postiženi vážnými nemocemi. Pokud jde o zdravotní analýzu a nalezení příčin nemocí, mám velmi úspěšné výsledky. Jenom v jednom procentu svých astrologických předpovědí jsem byl nepřesný.

Každý člověk má v okamžiku svého narození určitý genetický kód. Ten zde byl už kdysi. My jej tedy porovnáme s tím, co zde již bylo a je zaznamenáno. Vycházíme z časové míry. Ta je tu napořád. Znovu se v ní narodí lidé, kteří mezi námi už existovali. Podle postavení hvězd, které bylo přibližně stejné jako tehdy, třeba před 2000 lety.

Život nově narozeného člověka se podle statistických metod dostává do stejných souvislostí. Statistické zjištění ukazuje, že podobné postavení planet v určitých matematických a statistických souvislostech hovoří o tom, že člověk, který se narodí za 2000 let nebo za 80 let, bude mít zhruba stejné postavení. V té časové míře a v jednotlivých zákrytech, jaké tu již jednou bylo. Bude mít i zhruba stejné životní problémy. Nejde o žádné působení vesmírných procesů, prvků jakými jsou Slunce, Měsíc, planeta Pluto nebo dalších 36 vesmírných prvků, které astrologie používá. Astrologie má možnost srovnávání“, poznamenal astrolog.

Čekají nás těžké časy

„Podobnými zákonitostmi se dají odhadnout i společenské procesy a jevy. Jimi se zabývá mundánní astrologie, zaobírající se životem národů. Kdyby například Česká republika vznikla již 1. ledna 1992 a ne až 1. ledna 1993, bylo by její postavení zcela jiné, než je dnes. Toto datum jejího reálného vzniku je pro ni veskrze nepříznivé. Stav republiky se bude neustále zhoršovat. K radikální změně k lepšímu dojde až v roce 2006.

Datem vzniku české republiky je poznamenána i současná vláda. Její reálné kroky jenom poškozují život lidí. Dopouští se nebo přehlíží okrádání lidí, rozprodávání a vývoz národního majetku mimo naše území. Astrologické předpovědi potvrzují, že nás čeká neustále zhoršování ekonomické a sociální situace. Do „Evropy“ se podle astrologických zjištění a výpočtů dostaneme. Ale budeme se v ní nacházet jako malá rozvojová země. Velké země nám budou neustále diktovat své pořádky, v podstatě všechno, co budou chtít. Závislost na Německu bude neustále vyšší. O nějaké suverenitě se již v našich současných podmínkách nedá vůbec mluvit.

Česká republika je dnes ve znamení Lva. A to znamená, že má vládu, která ji nepřeje. Vezměme si složení Parlamentu i složení politických stran. V Parlamentu České republiky tvoří většinu poslanci narození ve znamení Ryby a Střelce. Střelci jsou mnohomluvní a Ryby pořád spí.

Mezi poslanci vládní koalice chybí Kozorozi, vyznačující se schopnostmi analytiků, lidí, kteří vědí, čeho chtějí dosáhnout. Chybějí štíři, kteří se s odvahou pouštějí do boje. Umějí říkat otevřeně pravdu z očí do očí. A to i za cenu, že se to mnoha lidem vůbec nelíbí. Už od roku 1993 neustále opakuji, že v naší republice neustále poroste vliv sociální demokracie. Protože v jejím zaměření jsou jistoty pro lidi. Nikoliv bezohlednost a arogance. Ať se to komu líbí nebo ne, astrologická zjištění potvrzují, že například KSČM má ve svých řádech nejvíce Kozorohů a republikáni nejvíce Štírů. „

Astrologický slib

„I já jsem musel složit astrologický slib. Jsem zavázán dodržovat astrologický morální kodex. V něm se mimo jiné říká: Když se mi člověk svěří, nesmím jeho vyznání zneužít. Ve slibu se praví: Budeš ovlivňovat osudy jiných lidí. Nesmíš jich zneužít ani jim ublížit. Nikdy nesmíš říct člověku hodinu jeho smrti, na co zemře a jak zemře. Nikdy si nesmíš udělat vlastní horoskop. Ani horoskop svých nejbližších. Své vlastní rodiny.

Když mi někdo řekne datum narození, jsem v tom okamžiku mnohem dál. Vím přesně, kdy ten člověk zemře a jak zemře. To všechno je totiž přesně dáno. Svých znalostí nesmím nikdy a za žádných okolností zneužít.“

Světová unie astrologů má ve světě kolem 5000 členů. Jsou sdruženi ve spolcích, akademiích, ve sdruženích. Z tohoto počtu je jen asi deset astrologů mimořádného významu. K nim patří i Emil V. Havelka.

„Astrologové se zabývají značným počtem oblastí lidského a společenského života. Základem je klasická astrologie. Kromě ní však existují jednotlivé disciplíny. Je to třeba astrologie zabývající se vztahy mezi dvěma lidmi. Třeba těch, kdo spolu chtějí mít děti. V mnoha zemích s nízkou rozvodovostí se sňatky uzavírají jedině podle astrologického zjištění obou budoucích manželů. Tak je tomu v Indii, Nepálu, Indonésii i v Číně.

Dalším z oborů astrologie je lékařská astrologie. Zabývám se jí už patnáct let. Ta se zabývá působením vesmírných prvků na lidský organismus. Dokáže stanovit příznivé a nepříznivé vlivy na lidské zdraví. Na lidský organismus. Dokáže stanovit diagnózu. A hlavně příčinu onemocnění. Za pomoci horoskopu dokážeme určit správné bylinky vhodné k léčení. Kromě toho stanovíme způsob léčby.

Torzní astrologie předpovídá možné konání trestné činnosti. Zkoumá předpoklady jednotlivců ke krádežím. Ale i k nejzávažnějším trestným činům. Když mám před sebou řadu pachatelů trestné činnosti, dokážu určit, právě ten a ten má největší předpoklady k jejímu dalšímu konání.“

Na astrologii a práci Emila Václava Havelky se názory různí. Někteří ho mají za šarlatána, jiní ho fanaticky uctívají. V každém případě je však fenoménem naší doby. Díky němu se Bohdalov stal témě poutním místem. A jeho pošta jednou z nejfrekventovanějších u nás.Rubrika: Emil V. Havelka