Astrologická apatyka a poradna Emila V. Havelky

Frýdlant nad Ostravicí

Emil Václav Havelka ještě žije… a stále pomáhá lidem.

Mají pravdu ti, co se domnívají, že titulek tohoto rozhovoru jim něco připomíná. Je to parafráze na název románu francouzského prozaika Romaina Rolanda “Dobrý člověk ještě žije“, který vyšel v Paříži v roce 1920. Tolik na úvod.

Emila Václava Havelku (61) není třeba sáhodlouze představovat. Za populárním astrologem a léčitelem vždy v pondělí a v úterý do astroapatyky v Praze na Smíchově přicházejí desítky nemocných s prosbou o pomoc. Stejně je tomu ve čtvrtek a v pátek v Bohdalově u Žďáru nad Sázavou či v hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou a nebo i v dalších městech nejen v ČR ale i na Slovensku.
Pro odpočinek v překrásné přírodě a zlepšení zdravotního stavu dospělých i dětí pořádá celoročně v rekreačních střediscích v Bohdalově a v Peci pod Sněžkou léčebné pobyty zaměřené na prevenci a léčbu astmatických, alergických a jiných obtíži. Emil V. Havelka se zabývá lékařskou astrologií. Bývalý horník je od roku 1969 členem Světové unie astrologů a před třinácti lety dokonce stál u zrodu našeho časopisu Astro. Při svých cestách do exotických zemí, Asie, Afriky či Jižní Ameriky pátrá po účincích místních bylin. Je to člověk nesmírně činorodý, který se neustále vzdělává. Kvůli pracovní vytíženosti nemá ani čas vést normální rodinný život.
Přednáší, publikuje, je autorem několika knih – jeho horoskopy vychází každý rok pod titulem Znamení zvěrokruhu, ale ve svém vydavatelství Astrál vydal například knihu o léčivých účincích mumia (Mumio) či rakytníku (Vitaminový poklad rakytník, společně s Pavlem Valíčkem), který sám pěstuje na „bylinkových plantážích“ na Vysočině.

Jak už bývá zvykem v našich zeměpisných šířkách, jedinec, který opravdu něco dokáže, obvykle nemá na růžích ustláno. Pokud ho snad před rokem 2000 někdo v naší zemi neznal, zcela určitě o něm slyšel během aféry počátkem třetího tisíciletí, v níž ho především bulvární tisk a televize nařkly, že bylinnými přípravky dováženými z Indie poškodil zdraví snad statisíců občanů…  Zajímalo nás, jak to ve skutečnosti bylo.

„Až z novin jsem se dozvěděl, že jsem otrávil dvě stě tisíc lidí včetně paní Dagmar Havlové. Netuším, kde autoři takových nesmyslů získávali informace. Nikdo z nich se mnou nemluvil.“ Říká Emil V. Havelka. „Navíc bylinné přípravky prodávané v astroapatykách byly testovány ve státem akreditovaných laboratořích na certifikáty se mohl přijít podívat každý novinář. Nepřišel ani jeden z těch, kteří na nás házeli špínu. I tak jsme zpochybňované preparáty okamžitě stáhli z prodeje. Dokonce kvůli mediálním útokům s námi zrušila smlouvu mlékárna, která podle astrologických receptů vyráběla jogurty, i když s ájurvédskými bylinami neměly nic společného. Firma se cítila býti poškozena, protože jejich výrobky za výlohou našeho obchodu ukazovala soukromá bulvární televize spolu s komentářem o škodlivosti našich přípravků.“
Přitom o tyto i další výrobky, jejichž receptury Emil V. Havelka vypracoval, byl a je velký zájem nejen u nás, ale i v zahraničí. Ovšem jiného názoru je vědecká obec, respektive Český klub skeptiků Sisyfos, který za rok 2001 Emilu V. Havelkovi udělil bronzový Bludný balvan za provozování astrologické apatyky Astrál. „Ta vykonala na svých zákaznících nepovolené, ale záslužné klinické zkoušky s preparáty ztěžklými kovy olovem a rtutí a vyvinula ‘nadpozemské jogurty ’“ stojí v oficiální zprávě českých skeptiků. (V témže roce získala naše redakce zlatý Bludný balvan – pozn. aut.)

Jak dopadly rozbory zpochybňovaných výrobků?

Předně chci uvést, že veškeré výrobky, které prodáváme, byly schváleny ministerstvem zdravotnictví. Další rozbory jsem nechal provést okamžitě po vzniklých problémech na obsah těžkých kovů u renomované firmy SGS. Podle jejich protokolů nejvyšší množství olova v inkriminovaných přípravcích firmy Tiguna se pohybovala v rozmezí od 5,94 do 28,1 ppm, čili jsou zdraví naprosto neškodná. Výrobce tvrdí, že veškeré preparáty podléhají přísné výstupní kontrole a není možné, aby obsahovaly těžké kovy. Nicméně i přes toto ujištění jsme se rozhodli, že uvedené výrobky nebudeme nadále dovážet. A co se týče jakýchkoli jiných přírodních, je několikanásobně prováděna kontrola na těžké kovy, aby se již podobný případ nemohl v budoucnu opakovat.
Co jsme začali být „populární“, dveře se u nás netrhly. Kontrola stíhala kontrolu, a to jak ze strany potravinářské inspekce, tak hygieniků. Je to dobře, aspoň mají klienti jistotu, že je vše v pořádku.

Proč se kolem vás, Astrálu a ájurvédských bylinných přípravků objevilo tolik zkreslujících a nepravdivých informací? Že byste byl vhodným terčem v době probíhajícího honu na léčitele?

Je to možné. I mě zarazilo několik věcí. Pokud si nějaká paní jakýmsi přípravkem údajně v únoru 2001 poškodila zdraví, jak jsem se dozvěděl z tisku, proč byly výsledky jeho testů předány médiím až na podzim 200, poté co vláda schválila nový zákon o zdravotní péči, který dovoluje nejen léčit, ale i radit jak zdravě žít, pouze zdravotníkům? Samozřejmě vás napadne, že je to součást kampaně proti léčitelům a vůbec všem, kteří pomáhají nemocným přírodní léčbou. Já se zabývám astrologickou medicínou, doporučují lidem ke zlepšení bylinné přípravky a varuji před chemickými léky, které jak známo, skutečně poškozují zdraví. To co jsem se o našich přípravcích dozvídal ze sdělovacích prostředků, pokládám za strašení veřejností, Domnívám se, že by měla média vyděšené lidi spíše uklidňovat, ne je více znepokojovat. Léta jsme neměli jedinou stížnost. Poté, co se začaly zveřejňovat poplašné zprávy, se občas dozvíme, že někomu bylo špatně. Avšak naši stálí klienti nám vyjadřovali a vyjadřují podporu.

Pojďme ale k vašim astrologickým apatykám. Odkud se vzala myšlenka zbudovat takováto zařízení? Už je jich tuším sedmnáct…

Když jsem začal přemýšlet o tom, že bych si rád otevřel něco jako astrologickou lékárnu, samozřejmě jsem pátral, zda už někde ve světě existují. Ale nic jsem neobjevil. Astrologové sice nabízejí různé léčebné přípravky, jako třeba léčivou vodu ozařovanou světlem Luny, ale to je spíš alchymie. Přitom astromedicína je obor uznávaný po tisíciletí a vliv vesmírných těles na zdraví obrovský. Dokáže-li astrolog pracovat s bylinami a dalšími léčebnými přípravky, může hodně pomáhat. Takže jsem otevřel první astroapatyku v Praze, byl o ní velký zájem. Postupně se přidávaly další, dokonce i na Slovensku. Teď už mi dá moc práce, abych je všechny během roku objel a občas v každé z nich vedl poradnu.

Sice ve své nabídce máte i domácí byliny, ale nemocným doporučujete převážně bylinné přípravky ájurvédské, čínské a jiné exotické. Proč?

Samozřejmě doporučuji i naše bylinky. Nastudoval jsem si zkušenosti předních bylinářů, například Janči, Zentricha, Váni, Paseky, Kindla, paní Kamenické a dalších. Mají dobré postřehy o účincích bylin. Ale praxe mi ukázala, že přípravky ájurvédské a čínské medicíny jsou účinnější. Proto je doporučuji spolu s našimi bylinami, pěstovanými a sklízenými v astrologicky vhodném čase. Dá se říci, že naše bylinky používám jako nositele léčebné informace a k tomu přidávám čínské a ájurvédské, tisíciletími ověřené recepty. Třeba takové mumio pomáhá nemocným už pět tisíc let, působí na 256 druhů onemocněn. Jeho použití při léčení nemocí bylo a dodnes je opatřeno mnoha tajemstvími. Ve výzkumu jeho léčebných vlastností nejvíce pokročily Čína, Spojené státy americké, Indie, bývalý Sovětský svaz a Írán. Nebo soubory bylin používané na zlepšení funkce jater, známé jako LIV. K uzdravení dochází daleko rychleji než u bylinek pěstovaných u nás. Nikomu tyto názory nevnucuji, je to moje vlastní zkušenost.
Když jsem s astroapatykami začínal, umínil jsem si, že budu po celém světě shánět nejlepší bylinné přípravky, ať už z Asie, či Jižní Ameriky. Chci, aby měli naši nemocní možnost výběru z toho nejlepšího, co existuje a co je dostupné. Na této vizi se pranic nezměnilo.

V případě, že se lidé vypraví za vámi do poradny, jaké informace potřebujete k tomu, abyste jim dokázal poradit se zdravotními problémy?

Je to jednoduché: jméno, příjmení, datum a hodinu narození, místo narození. U závažných onemocnění je dobré pro upřesnění zjistit i minutu narození. Pokud se chtějí zeptat na nějakou další blízkou osobu, měli by mít přehled o tom, jaké leky užívá.

Chodí se s vámi lidé nejčastěji radit o momentálním zdraví, nebo mají zájem i o zdravotní horoskopy?

Do poradny přicházejí většinou klienti s akutními zdravotními problémy, ale velký zájem je také o výpočet plodných dnů pro páry, které se často léta marně snažily o dítě. Pro ty připravujeme speciální astrologický kalendář s vyznačením plodných dnů. Ale přijdou se poradit i podnikatelé ohledně obchodů; těm můžeme nabídnout podnikatelský horoskop. A občas někdo také chce, abych mu vypočítal šťastná čísla do sportky.

Jaroslav Kňap, Astro 41/2005Rubrika: Emil V. Havelka