Astrologická apatyka a poradna Emila V. Havelky

Frýdlant nad Ostravicí

Zdraví se skrývá ve hvězdách

Je možné, že okamžik zrození ovlivňuje jak naše fyzické, tak psychické zdraví? Hlásá to věda zvaná astromedicína a potvrzuje i známý astrolog Emil Havelka.

Lze s pomocí astrologie ovlivnit zdraví plánovaného potomka?

„Zdraví člověka ovlivňuje celá řada faktorů a variant, mezi kterými nelze opomíjet ty dědičné. Přesto je možné pomocí astrologických ukazatelů stanovit nejvhodnější dobu pro početí tak, aby maminka měla bezproblémové těhotenství, příjemný porod a zdravé dítě. Tyto astrologické výpočty jsou době známé a používají se od nepaměti. V současné době jich lze využít zejména pro plánované rodičovství.“

Proč se této možnosti více nevyužívá?

„Snad je to tím, že skutečně fundovaných odborníků v oblasti lékařské astrologie je málo. Také proto, že řada doktorů se o astrologii příliš nezajímá. Přitom je známo, že již v 17. Století byla v medicíně astrologie povinná a bez ní by lékař nemohl vykonávat svoji praxi. Dnes se hodně hovoří o plánovaném rodičovství a stále častěji se přistupuje k umělému oplodňování. Myslím, že v těchto případech by lékař měl více spolupracovat s profesionálními astrology. Existuje základní klasické pravidlo, že nejvíce je žena plodná ve fázi měsíce, ve které se narodila. Když se tedy bude při umělém oplodňování k těmto astrologickým údajům včetně dat poskytovaných dárcem vajíčka přihlížet, je téměř stoprocentní naděje, že se vajíčko ujme a těhotenství včetně dalšího vývoje a zdraví dítěte bude příznivé.“

Může astrolog určit pohlaví dítěte ještě před jeho narozením?

„Ano, potřebuje znát pouze datum a hodinu početí s rozdílem plus minus šest hodin a samozřejmě údaje o narození obou rodičů. Podle astrologických výpočtů si dokonce mohou rodiče pohlaví dítěte předem určit – u chlapců to lze pětkrát, u děvčat až sedmkrát za rok. Mám velmi přesnou kartotéku nejméně pěti tisíc narozených dětí podle přání rodičů – těch, kteří se našimi pokyny a touto metodou řídili.“

Dokážete předpovědět nejen zdraví, ale i další osud…

„Třeba v roce 1995 jsem úspěšné operní zpěvačce paní Evě Urbanové předpověděl její vrcholné vystoupení v Metropolitní opeře v New Yorku. Všechno se do puntíku splnilo včetně její ozdravné kůry a potřebné redukce váhy, což jak sama říká, jí zachránilo hlas.“

Může astromedicína předurčovat zdraví naší populace?

„Klasická lékařská astrologie říká, že každý člověk má jiné dispozice k určitým onemocněním už podle data a místa svého narození a bez ohledu na pořadí dětí svých rodičů. I když si právě od nich přináší do vínku náchylnost ke genetickým chorobám. Za dobu svého astromedicinálního působení mám rozsáhlou a dokonalou evidenci také v tomto ohledu a musím říci, že se tyto údaje se zdravotními předpověďmi velice málo rozcházejí. Odpovídám tedy na vaši otázku ano, astromedicína může zdraví naší populace hodně ovlivňovat.“

Konstelace hvězd může řešit i problém obezity?

„Samozřejmě, že podle astrologických údajů je i tento problém průhledný. V horoskopu máme například dáno, zda se budeme přejídat či jakým způsobem budeme spalovat nadbytečný tuk. V současné době se zavádí staronová metoda, kdy pomocí hypnózy je možné naladit člověka se špatnými stravovacími návyky tak, aby měl vůli vyvarovat se zlozvyků. K úspěšné redukci váhy zavádíme ověřenou audioterapii v kombinaci s určitými přípravky, vybranými dle údajů z astromedicinálního horoskopu. Takové léčení bude probíhat v sanatoriu v Peci pod Sněžkou.“

Mohou tímto způsobem řešit svou nadváhu starší lidé?

„U starších osob je ten problém trochu složitější. Zejména u mužů ho ovlivňují kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, nedostatek buněčného a enzymového spalování a podobně. A také všechny novodobé léky, jako jsou antibiotika, která lidé konzumují ve stále větším a nevhodném množství. Likvidují si tím enzymové hospodářství v žaludeční stěně, potrava se nerozkládá a vznikají potíže s nežádoucím nadýmáním, utlačováním prostaty nebo problémy s tlustým střevem. V takových případech doporučujeme preparáty s velkým obsahem vláknin, mumio, speciální stravovací a pohybový režim. Znovu připomínám, že každý člověk je ve své podstatě jiný, vždycky je třeba se řídit údaji z astromedicinálního horoskopu.“

Považujete se za lidového léčitele?

„To vůbec ne. Zabývám se lékařskou astrologií a podle toho také ke svým pacientům přistupuji. Pokud jsou problémy mimo tento rámec, tak je předávám lékařské vědě. Ne, s léčiteli nespolupracuji už také z toho důvodu, že jsem se dosud nesetkal s takovým, který by dovedl vyléčit nemocného z rakoviny, roztroušené sklerózy nebo Parkinsonovy choroby. Tyto nemoci sám léčit neumím a současně jsem si vědom, že dnešní medicína hodně pokročila, snad rychleji, než dovede pomáhat lékařská astrologie.“

Pečujete o své zdraví také podle horoskopu?

„Astrolog by neměl sestavovat horoskop sám sobě. Avšak jeden můj kolega mi z hvězd vyčetl, že se dožiji devadesáti šesti let. Do slivovice jsem si naložil třicetiletý kořen ženšenu a v těch šestadevadesáti jí začnu „užívat“ dvakrát denně polévkovou lžíci.“

Jste velmi vytížený člověk, jak relaxujete?

„Pečuji o své zdraví tak, že pracuji pětadvacet hodin denně a vstávám o hodinu dříve (smích). Rád se procházím po lese a sbírám houby.“

Máte radu, jak se ve zdraví dožít vysokého věku?

„Především musíme chovat vzájemnou úctu sami k sobě…“

Zdraví 7/1999Rubrika: Emil V. Havelka