Astrologická apatyka a poradna Emila V. Havelky

Frýdlant nad Ostravicí

Příští návštěva

Z důvodů úmrtí pana E. V. Havelky bude apatyka uzavřena koncem května !!!!